Member ၀င္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ဗ်ာ...!!!

Thursday, August 2, 2012

ရရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဗဒင္ (1.8.2012 - 7.8.2012)

ေဒါက္တာ ထြန္းလင္း(ဘုတလင္)
by Myit Makha Mediagroup on 2 Aug, 2012

တနဂၤေႏြ
မေမွ်ာ္လင့္ေသာအရာေတြျဖစ္ေပၚလာမည္။ အထင္လြဲမွားမႈေတြျဖစ္မည္။ အတုိက္အခံေတြၾကံဳမည္။ ရုတ္တရက္ခရီးမ်ားထြက္ျဖစ္မည္။ ေရႊ၊ စက္တို႕ ၀င္မည္။ ထြက္မည္။ စီးပြားစပ္တူရွယ္ယာမ်ားခြဲထြက္မည္။
လုပ္ရန္ စိတ္ကူးရွိျပီးမလုပ္ျဖစ္တာမ်ိဳး ၾကံဳတတ္သည္။ ကတိေပးျပီးမွ ပ်က္ကြက္မႈ ျဖစ္မည္။ ခရီးသြားေျဖရေသာစာေမးပြဲမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲမႈေရႊ႕  ေျပာင္းမႈျဖစ္မည္။ မဂၤလာစကားေျပာရမည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း  -       ၀၊ ၁၊ ၆။
အထူးေဟာ          -       အဆိုးျပီးလွ်င္ အေကာင္းဆိုတာလာစျမဲပါ။
ယၾတာ               -       အိမ္ဘုရားကိုတနဂၤေႏြ နံနက္တြင္ အုန္းဆြမး္ကပ္လွဴပါ။
တနလၤာ   
စြန္႔စားမႈ စူးစမ္းမႈေတြလုပ္ရတတ္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳသင့္ေသာကာလျဖစ္ပါသည္။ လူလိမ္ ေငြလိမ္ခံရတတ္ပါသည္။လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေပၚေသာ္လည္း မလုပ္ျဖစ္ဘဲေခတၱရပ္နားမႈတို႕ ေစာင့္ဆုိင္းမႈတို႕  ျဖစ္ပါမည္။ လူယံုမထားသင့္ပါ။ လူေပါင္းမွားမည္။ ေျခ၊ လက္တို႕  ခိုက္မိတတ္ပါသည္။ အေဆာက္အဦး၊ အိမ္၊ ေျမတို႕  ေဆာက္ျခင္း၊ ျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းျခင္း ၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႕  ျဖစ္ကိန္းရွိပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာကတိလြန္ျပီးအဆင္မေျပျဖစ္တတ္၍ စိတ္ဝမ္းကြဲတတ္ပါ သည္။ ျပန္အဆင္ေျပလာပါမည္။ ထီေပါက္ပါမည္။ အိမ္ေထာင္သည္တို႕ ေနာက္အငယ္ ထပ္ေတြ႔ပါမည္။ အလုပ္အကိုင္သစ္တစ္ခုထပ္လုပ္ရမည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းလိုက္ မေကာင္းလိုက္ ျဖစ္မည္။ ခရီးယာယီသြားရမည္။ ေငြေၾကးကိစၥရႈပ္မည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း  -       ၃၊ ၅၊ ၂။
အထူးေဟာ          -       စဥ္းစားျပီးမွေဆာင္ရြက္ပါ။
ယၾတာ               -       တနလၤာနံဘုရားကိုတနလၤာနံနက္ ၇ နာရီတြင္ ကံ့ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕ ၊ ရြက္လွ ၁၇ညြန္႕ ကပ္လွဴပါ။
အဂၤါ
သင္၏ စိတ္တို႕သည္ ငါသိ၊ ငါတတ္၊ ငါဆရာလုပ္ျခင္း၊ မဟုတ္မခံတတ္ျခင္း၊ ဇြဲေကာင္းျခင္း၊ ကြက္ေက်ာ္ျမင္ အကဲခတ္ေကာင္းျခင္းသူတပါးေလးစားေအာင္ ေနတတ္ျခင္း၊ အၾကီးအကဲကိုေပါင္းသင္းတတ္၍ အၾကီးအကဲ၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ ကိုခံရတတ္ျခင္းျဖစ္မည္။ သို႕ေသာ္ သင့္တြင္ ရန္သူရွိသည္။ မလိုသူရွိသည္။ အၾကီးအကဲကအထင္လြဲမွားမႈတစ္ခ်ိဳ႕လည္းဤကာလအတြင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ကလည္း သင့္အေပၚမယံုၾကည္မႈ ေတြျဖစ္လာမည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားတို႕ကလည္း စကားနားမေထာင္ျခင္းျဖစ္လာမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈၾကီးျဖစ္လိမ့္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသာခရီးတစ္ခုထြက္ ျဖစ္မည္။ ရစရာေငြတို႕ မရတတ္ပါ။ အတိုက္အခံေတြ ၾကံဳမည္။ လုပ္ငန္းသစ္ တစ္ခုေအာင္ျမင္မည္။ ေငြဝင္၊ ထြက္ျဖစ္မည္။ စက္၊ ေရႊ အဝတ္အထည္တို႕ လက္ေဆာင္ေတြရမည္။ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း          -       ၁၊ ၅၊ ၇။
အထူးေဟာ                  -       ကိုယ္ကက်ဴး ကိုယ့္ဒူးေတာင္မယံုရပါ။
ယၾတာ                       -       အဂၤါနံဘုရားကိုအဂၤါေန႕နံနက္ ၇ နာရီတြင္ သေျပ ၁၉ ညြန္႕ ၊ အုန္း ၆ညြန္႕ ၊ အလင္း ၁၀ တုိင္ ၊ ေရသက္ေစ့ ေရသပၸာယ္ပူေဇာ္ပါ။
ဗုဒၶဟူး
        စိတ္ေလေနမည္။ အေတြးမ်ားမည္။ မိမိစိတ္ကိုေကာင္းေသာဘက္သို႕ ရေအာင္ ယူေနမည္။ အခ်စ္ေရးေတြ ေတြ႕ေနမည္။ ခ်စ္ခ်င္သူတို႕ကလည္းခ်စ္ေရးေတြဆိုလာပါမည္။ လက္ေဆာင္ေတြ လည္းရမည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမည္။ ခရီးယာယီမ်ားမည္။ စက္ပစၥည္းအသစ္ေတြဝင္လာမည္။ ပညာေရးအေျခအေနေကာင္းေနမည္။ ဝင္ေငြ အေျခအေနေကာင္းေနမည္။ အေပါင္းအသင္းအသစ္ေတြေတြ႕ေနမည္။ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတို႕၏ အကူအညီေတြရေနမည္။ စူးစမ္းမႈေတြ ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္အကိုင္ သစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းတိုးတက္မႈ၊ လစာတိုးမႈေတြျဖစ္မည္။ မိဘသားခ်င္းအတြက္ လုပ္ကိုင္ေပးျဖစ္မည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း  -       ၃၊ ၅၊ ၁။
အထူးေဟာ          -       အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ               -       ဗုဒၶဟူးနံဘုရားကိုဗုဒၶဟူးေန႕နံနက္ ၇နာရီတြင္ ေရသက္ေစ့ ေရသပၸာယ္၍ လိုရာဆုေတာင္းပါ။
ကာသပေတး 
ကံဇာတာေကာင္းေနသည္။ လုပ္သမွ် အဆင္ေျပမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေျဖျဖစ္ေသာစာေမးပြဲေအာင္ျမင္မည္။ အင္တာဗ်ဴး ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းသည္။ ဝမ္းဗိုက္ ဂရုစိုက္ပါ။ ပစၥည္းက်ေပ်ာက္ျခင္း၊ သူခိုးခိုးခံရျခင္း၊ ေငြလိမ္ ခံရျခင္းလူလိမ္ခံရျခင္း ၾကံဳမည္။ အခ်စ္ေရးမွာသေဘာထားကြဲလြဲမႈျဖင့္စိတ္ဝမ္းကြဲမည္။ ခရီးေဝးယာယီေတြေရာက္မည္။ လမ္းခရီးအႏၲရာယ္မရွိပါ။ ေျခ၊လက္တို႕ အနာရတတ္ပါသည္။ ထီထုိးပါ။ ထီေပါက္မည္။ ၾကီးသူ ၁ဦး ခ်ဴခ်ာမည္။ မိတ္သစ္ ေဆြသစ္ ခ်စ္သူသစ္တို႕ေတြ႕မည္။ စပ္တူစီးပြားေရးလည္းလုပ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မည္။ လက္ေဆာင္ေကာင္းရမည္။ ကား၊ စက္၊ ေျမဝင္မည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း          -       ၁၊ ၅၊ ၄။
အထူးေဟာ                  -       ကံေကာင္းေအာင္ျမင္မႈရမည္။
ယၾတာ                       - ၾကာသပေတးနံဘုရားကို ၾကာသပေတးေန႕နံနက္တြင္ သေျပ ၁၉ညြန္႕၊ အလင္း ၁၀ တိုင္ ကပ္လွဴ၍ လုိရာဆုေတာင္းပါ။
ေသာၾကာ
        စိတ္ျမန္၏။ ဇြဲေကာင္း၏။ ေဒါသၾကီးလြယ္ ေျပလြယ္၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၏။ အလြမ္းသမားအေဆြးသမား၊ စိတ္ကူးယဥ္သမားျဖစ္၏။ လူျငိမ္သေလာက္ စိတ္မျငိမ္ ပါ။ အတိုက္အခံေတြ ၾကံဳမည္။ ေက်ာ္လႊားျပီးေအာင္ျမင္မည္။ ျပသနာေသးဖြဲၾကံဳရတတ္၏။ အႏၱရာယ္မွ ပြတ္ကာသီကာလြတ္ေျမာက္သြားမည္။ ထီေပါက္မည္။ ထီထိုးပါ။ ခရီးေဝးယာယီေတြသြားရမည္။ လမ္းခရီးအႏၲရာယ္မရွိပါ။ က်န္းမာေရးအနည္းငယ္ခ်ဴ ခ်ာမည္။ ေျခ၊ လက္တို႕ အနာတရၾကံဳတတ္သည္။ စီးပြားေရးစပ္တူမလုပ္သင့္ပါ။ လူလိမ္၊ ေငြလိမ္ခံရမည္။ သူတစ္ပါးအရႈပ္ကိုယ့္အရႈပ္ျဖစ္မည္။ လူခင္ျခင္းစိတ္ဝမ္းကြဲမည္။ အေဝးမိတ္ေဆြေတြ ကူညီမည္။ အနီးမိတ္ေဆြအဆင္မေျပတတ္ပါ။ မလုိသူရွိသည္။ အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပျပီးမွ ခြဲခြာတတ္သည္။ ျပန္ဆံုမည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း  -       ၀၊ ၁၊ ၂။
အထူးေဟာ          -       လူယံုမထားရ။ ငါ့စကားႏြားရမေျပာရ။
ယၾတာ               -       ေသာၾကာေန႕နံနက္တြင္ ဘုရားကိုလိုရာဆုျပဳ၍ ေရသက္ေစ့ ေရသပၸာယ္ပါ။
စေန
        ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓာတ္အျမဲထား၏။ မိသားစုအေပၚ သားခ်င္းအေပၚ၊ မိဘအေပၚ လုပ္ေကြ်းလိုစိတ္ ျမင့္မားလုိစိတ္၊ ခ်မး္သာလိုစိတ္ရွိ၏။ တရားမွ်တမႈ ဝါသနာပါ၏။ ေဝဖန္ျပီးမွ ယံု၏။ မဟုတ္မခံတတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးအခ်စ္ေရးကိုယူရန္ စဥ္းစားလွ်င္လည္းမိဘ၊ မိသားစုသားခ်င္းတို႕ႏွင့္ အဆင္ေျပသူကိုမွ ရယူလိုတတ္၏။ အနစ္နာခံရျပီးေစတနာထားမႈအေပၚ နားမလည္ၾကေသာသားခ်င္းတို႕ အတြက္ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္တတ္၏။ ခရီးေဝးယာယီေတြေရာက္မည္။ သင္ေျဖေသာစာေမးပြဲေတြေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္အကိုင္သစ္မုခ်ရမည္။ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းလာမည္။ ခရီးယာယီမ်ားမည္။ လမ္းခရီးအႏၲရာယ္ မရွိပါ။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေကာင္း၏။ ဝင္ေငြေကာင္းလာမည္။ လုပ္စရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား၊ ရာထူးအလုပ္မ်ားမုခ်ရပါမည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း  -       ၃၊ ၆၊ ၈။
အထူးေဟာ          -       က်န္းမာေရးျပန္ေကာင္းမည္။ ကံဇာတာေကာင္းမည္။
ယၾတာ               -       စေနေန႕နံနက္တြင္ စေနနံဘုရားကိုထီးနီ ၉ လက္လွဴ၍ လုိရာဆုျပဳပါ။

0 comments:

Post a Comment

သူငယ္ခ်င္း... ဒီပို႕စ္ေလးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အျမင္ေလးကို ေဖာ္ျပေပးပါဦး။သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ comment တစ္ခုဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပါ။ဒါေၾကာင့္ အမွတ္တရ စကားေလးေတြ ေျပာၿပီး အၾကံဥာဏ္ ေလးေတြ ေပးခဲ့ပါဦးဗ်ာ။

သူငယ္ခ်င္း... မွတ္ခ်က္ေပးလိုပါက အကြက္ထဲ ေရးခ်င္တာ ေရးၿပီး အရင္ဆံုး
WORD VERIFICATION မွ ကုဒ္နံပတ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ရိုက္ထည္႔ပါ။

Google အကြက္ေလးကို ႏွိပ္ပါ။ Name/URL ေရြးႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ Name မိမိနာမည္
URL ေနရာေလးတြင္ မိမိရဲ႕ဆိုက္လိပ္စာ ဒါမွမဟုတ္ (အီးေမး)ေရးၿပီး Publish Your
Comment ေနရာေလးကို ႏွိပ္ပါ။

စာဖတ္သူမ်ား ေရးသားလာေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို စီစစ္၍သာ လက္ခံ ေဖာ္ၿပေပး
ေနပါ၍ စာဖတ္သူမ်ား ေပးလာေသာ မွတ္ခ်က္ မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းၿမင္ရမည္
မဟုတ္ပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ အတည္ျပဳျပီးေၾကာင္းကိုေတာ့ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္လာေရာက္ၾကည့္ရွဳဖို႕ေတာ့ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

လာေရာက္ဖတ္ရွဳတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႕ကို ခင္မင္ေလးစားလ်က္.......
ေရႊမန္းသားေလးေ၀ယံ (နည္းပညာ)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

My Account