Member ၀င္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ဗ်ာ...!!!

Sunday, July 29, 2012

တာယာေတြ ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္သလဲPhoto
ပထမဆံုး ေလထိုးရတဲ့ တာယာေတြကို Scot John Boyd Dunlop က သူ႔သား စက္ဘီးစီးရာမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။  ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြထဲ စက္ဘီးရဲ႕ ဘီးေတြက်တဲ့အခါမွာ ေခါင္းမူးတယ္လုိ႔ သူ႔သားက မၾကာခဏ ေျပာတဲ့အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစမယ့္ ေလထိုးတာယာမ်ိဳး တီထြင္ဖန္တီးဖို႔အတြက္ စိတ္ကူးရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တာယာကုိ အစကနဦး တီထြင္ခဲ့တဲ့ Robert William Thomson ကုိလည္း တရားဝင္ ေလးစားသမႈ ျပဳခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီကုမၸဏီကုိ ႏွစ္ဆယ္ရာစုရဲ႕ ႏွစ္ဦးပိုင္းေတြမွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္မတုိင္ခင္တုန္းက ကမ႓ာ့တာယာေဈးကြက္ရဲ႕ ေျခာက္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ကုမၸဏီသံုးခုကပဲ အုပ္စိုးထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုမၸဏီေပါင္း ေလးရာေက်ာ္ေလာက္က တစ္ႏွစ္ကုိ တာယာ တစ္ဘီလ်ံထက္ပိုတဲ့ တာယာေတြကုိ ေဈးကြက္ထဲ ျဖန္႔ျဖဴး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တာယာေတြကုိ ဝိုင္ယာနဲ႔ ဖုိင္ဘာေတြ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ က်ံဳ႕လြယ္ဆန္႔လြယ္တဲ့ ေရာ္ဘာအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စက္တပ္ယာဥ္ေတြမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ တာယာေတြဟာ ဘရိတ္အုပ္ျခင္း၊ ဝန္တင္ျခင္း၊ ေရြ႕လ်ားသြားလာျခင္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္း ေမာင္ႏွင္ျခင္းေတြမွာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိဖို႔နဲ႔ လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ေစဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ခ်ိဳင့္ေတြ၊ က်င္းေတြေပၚ ျဖတ္သန္းေမာင္ႏွင္ရတဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ တုန္ခါမႈေတြကို စုပ္ယူေပးသလို စီးနင္းလိုက္ပါသူေတြ သင္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစဖို႔အတြက္လည္း တာယာေတြက အကူအညီေတြေပးပါတယ္။ အသံုးခ်မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ တာယာေတြဟာလည္း ပံုသဏၭာန္၊ အရြယ္အစားနဲ႔ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ အဓိက ထုတ္လုပ္တဲ့ အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးကေတာ့ Solid, Biasply နဲ႔ Radial အမ်ိဳးအစားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Tire Pressure Gauge (တာယာအတြင္း ေလဖိအားတိုင္း ကိရိယာ)ကုိ အသံုးျပဳၿပီး တာယာေတြကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္လည္း သင့္ကားကုိ ျပဳျပင္ထန္းသိမ္းရမယ့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ တုိင္းတာရရွိတဲ့ ေလဖိအားအေပၚ မူတည္ၿပီး တာယာအတြင္းရွိ ကၽြတ္မ်ားလဲျခင္းနဲ႔ တာယာအလံုးလိုက္ လဲပစ္ျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သလို မ်က္ျမင္အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးလည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေမာင္းႏွင္သူရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္မႈနဲ႔ လမ္းရဲ႕ အေျခအေနေတြေပၚ မူတည္ၿပီး တာယာေတြရဲ႕ သက္တမ္းဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားႏုိင္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကားေတြရဲ႕ ေလးဖက္ေလးတန္စလံုးမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ တာယာေတြထဲမွာ တာယာေတြထဲမွာ တစ္လံုးတေလဟာ အမ်ိဳးအစား ကြဲျပားေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကြဲျပားျခင္းဟာ ေလးတဲ့ ပစၥည္းေတြ တင္တဲ့အခ်ိန္၊ ဒါမွမဟုတ္ စိုစြတ္တဲ့ လမ္းေတြေပၚ ေမာင္းႏွင္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ဒုကၡေပးႏိုင္ပါယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကားတစ္လံုးရဲ႕ တာယာေတြဟာ အမ်ိဳးအစားတူေတြပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သံတုိသံစေတြ၊ ပုလင္းကြဲေတြနဲ႔ အျခားခၽြန္ထက္တဲ့ အရာဝတၳဳေတြဟာလည္း တာယာေတြကုိ အဓိက ပ်က္စီးေစတဲ့ရန္သူေတြ  ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ဘီးေပါက္သြားခဲ့တယ္ဆုိရင္ ဆပ္ျပာရည္ကုိ ကားတာယာေပၚ ေလာင္းခ်ၿပီး ပူေဖာင္းေလးေတြ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေနရာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေလစိမ့္ေနတဲ့ေနရာကို သိႏုိင္ပါတယ္။

Tire Pressure Gauge လို႔ ေခၚတဲ့ ကိရိယာဟာ ကားတာယာအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေလထုဖိအားကို တုိင္းတာဖုိ႔အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ကိရိယာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ေလဖိအား ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ အေရးမႀကီးဘူးလုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ မွန္ကန္တဲ့ ေလဖိအားက ကားရဲ႕ မိုင္ႏႈန္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အေထာက္အပံ့ေပးပါတယ္။ Pressure Gauge ေတြကို ေသးငယ္တဲ့ ဖိအားျပ ဒိုင္ခြက္တစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္လုပ္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။ Gauge ေတြရဲ႕ ဒီဇိုင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ေလထိုး၊ ကၽြတ္ဖာဆုိင္ေတြမွာ အသံုးျပဳေနၾကတဲ့ Internal Slide စတုိင္လ္ေတြကစလို႔ ဒီဂ်စ္တယ္ ဒိုင္ခြက္ေတြအထိ အမ်ိဳးအစား စံုပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ Pressure gauge ေတြဟာ +/- 3 PSI ကုိ ညႊန္ျပၾကေပမယ့္ ပိုမိုေခတ္မီတဲ့ Gauge ေတြကေတာ့ +/- 1 PSI အထိ ညႊန္ျပေပးႏုိင္ၾကပါတယ္။

Run Flat Tire

ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိလာတဲ့ တာယာအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးကေတာ့ 'Run Flat' တာယာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတာယာေတြဟာ ကားဘီးေပါက္သြားရင္ေတာင္မွာ ဆက္ၿပီး ေမာင္းႏွင္လုိ႔ရတဲ့ တာယာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Run Flat တာယာအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးက အဓိက တာယာႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေလဖိအား ေလ်ာ့က်သြားရင္ အရန္ထားရွိတဲ့ ေလထုနဲ႔ အစားထုိးၿပီး ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္တဲ့ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္မ်ိဳးက ပုိထူတဲ့ ေရာ္ဘာနံရံေတြနဲ႔ တာယာရဲ႕ နံရံေတြကို တည္ေဆာက္ထားၿပီး ကားတစ္စီးလံုးရဲ႕ အေလးခ်ိန္နဲ႔ အရွိန္ကုိ ေလမရွိဘဲ ဒါမွမဟုတ္ ေလနည္းနည္းနဲ႔ပဲ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Run Flat တာယာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးစာ သာမန္တာယာေတြထက္ ပိုၿပီး ေဈးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတာယာေတြဟာ တာယာဆုိင္ေတြနဲ႔ ခပ္ေဝးေဝးမွာ ဘီးေပါက္သြားရင္ ေတြ႕ႀကံဳရမယ့္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ေဈးႀကီးတယ္ ဆုိေပမယ့္ သံုးေပ်ာ္ပါတယ္။

Run Flat တာယာေတြဟာ အသံုးျပဳသူေတြၾကားမွာ လူႀကိဳက္မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် တာယာကုမၸဏီေတြကလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္လုပ္လာၾကလို႔ ေဈးႏႈန္းေတြဟာလည္း တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိပ္မေဝးေတာ့တဲ့ တစ္ခ်ိန္မ်ာေတာ့ လူတုိင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ အသံုးျပဳေနတဲ့ သမား႐ိုးက် တာယာေတြရဲ႕ ေနရာမွာ Run Flat တာယာေတြကို အသံုးျပဳလာၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထက္ေန

0 comments:

Post a Comment

သူငယ္ခ်င္း... ဒီပို႕စ္ေလးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အျမင္ေလးကို ေဖာ္ျပေပးပါဦး။သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ comment တစ္ခုဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပါ။ဒါေၾကာင့္ အမွတ္တရ စကားေလးေတြ ေျပာၿပီး အၾကံဥာဏ္ ေလးေတြ ေပးခဲ့ပါဦးဗ်ာ။

သူငယ္ခ်င္း... မွတ္ခ်က္ေပးလိုပါက အကြက္ထဲ ေရးခ်င္တာ ေရးၿပီး အရင္ဆံုး
WORD VERIFICATION မွ ကုဒ္နံပတ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ရိုက္ထည္႔ပါ။

Google အကြက္ေလးကို ႏွိပ္ပါ။ Name/URL ေရြးႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ Name မိမိနာမည္
URL ေနရာေလးတြင္ မိမိရဲ႕ဆိုက္လိပ္စာ ဒါမွမဟုတ္ (အီးေမး)ေရးၿပီး Publish Your
Comment ေနရာေလးကို ႏွိပ္ပါ။

စာဖတ္သူမ်ား ေရးသားလာေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို စီစစ္၍သာ လက္ခံ ေဖာ္ၿပေပး
ေနပါ၍ စာဖတ္သူမ်ား ေပးလာေသာ မွတ္ခ်က္ မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းၿမင္ရမည္
မဟုတ္ပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ အတည္ျပဳျပီးေၾကာင္းကိုေတာ့ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္လာေရာက္ၾကည့္ရွဳဖို႕ေတာ့ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

လာေရာက္ဖတ္ရွဳတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႕ကို ခင္မင္ေလးစားလ်က္.......
ေရႊမန္းသားေလးေ၀ယံ (နည္းပညာ)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

My Account